(Wix-Logo) Create a site!
100s of templates
No coding needed
Start now >>
Bunkové soli

Obnova bunky a tým aj celého tela je výsledkom vyrovnania deficitu anorganických solí. (Dr. W. H. Schüssler)

Bunkové soli

 

Biomineral D6 je značka pre tkanivové soli, vyrábané na Slovensku. Správnejší názov je bunkové soli.  V nemecky hovoriacich krajinách sú rozšírené ako Schüsslerove soli. V krajinách s dlhou tradíciou (napr. Nemecko, Rakúsko) majú status lieku, v iných zase status výživového doplnku (napr. Anglicko, USA). Na Slovensku a v Českej Republike sú zaregistrované ako doplnok výživy.

Tento koncept pochádza z Nemecka z druhej polovice 19. storočia a odvtedy sa rozšíril po celom svete. Vďaka dlhej tradícií disponuje táto metóda bohatými empirickými znalosťami.

História siaha do dôb Samuela Hahnemanna (1755-1843, zakladateľ homeopatie), R. Virchowa (1821-1902, zakladateľ bunkovej patológie), J. Moleschotta (1822-1893, zrejme ako prvý rozpoznal význam minerálnych látok pre ľudský organizmus) a samozrejme doktora Wilhema H. Schüsslera (1821-1898, zakladateľa biochemickej liečby). Vďaka nim a ich nasledovníkom môžeme dnes využívať prepracovanú tvárovú diagnostiku, obsiahly súbor príznakov deficitu alebo narušenia rovnováhy minerálnych látok, bohaté empirické znalosti o minerálnych živinách a ich význame pre organizmus, využití v prevencii a liečbe.Schüssler ako prvý publikoval 12 základných minerálnych solí so skrátenými popismi a definoval 3 základné piliere biochemickej terapie:Bunkové soli sú v podstate základné minerálne zložky buniek a tkanív, bez ktorých by nebol možný ich život.

Empiricky bolo zistené, že najpriaznivejší účinok je dosiahnutý, ak sa tieto látky podajú ako prípravok spracovaný homeopatickými postupmi na potenciu D3 až D12. Takto pripravené a podané fungujú ako nástroj pre bunky, ktorý umožňuje vstrebávanie danej látky z potravy, krvi a extracelulárneho priestoru do vnútra buniek. Práve v bunkách je ich prítmosť dôležitá a ich obsah nás zaujíma. Narušením rovnováhy sa rozumieme stav, kedy sa minerálna látka z buniek vylučuje, čo má za následok deficit vo vnútri bunky, hoci napr. v krvi, čiže mimo bunky, môže byť hladina tej istej látky normálna, dokonca aj zvýšená. 

Viac sa o tomto koncepte môžete dočítať na internete, napr. na www.bunkovesoli.sk. Existuje množstvo publikácií najmä v nemeckom a anglickom jazyku a množstvo odkazov na internete cez kľúčové slová "tissue salt", "cell salt", "schuessler salt", "schuessler salze" a pod. 


Súbor základných solí tvorí 12 minerálnych zlúčenín draslíka, sodíka, kacia, magnézia, kremíka a železa (ako sírany, fosforečnany, chloridy alebo ako oxid). Ich zastúpenie je v tkanivách a bunkách kvantitatívne.Súbor doplnkových solí predstavuje minerálne látky kvantitatívne menej zastúpené, z ktorých niektoré sú prítomné len v stopových množstvách: mangán, chróm, meď, selén, zinok, jód, lítium a zlato. Z nich najvýznamnejšie zastúpenie má zinok.Biomineral care je názov čisto prírodnej kozmetiky s obsahom 12 základných bunkových solí.

(Wix Logo)
This site was created using
Create your own for FREE >>